Background

28-08-2018

File thiết kế 3d

File thiết kế 3d

Upload: 28-08-2018 by Admin

Tài liệu download file thiết kế gạch thông gió: CAD, 3DSMAX, REVIT, SKETCHUP

https://drive.google.com/file/d/1Uu63tLdBkkzMICUEWmn9yUe1e6CIfYQ4/view

Link tổng hợp file thiết kế 3d cho thiết kế nhà

 

096 241 40 82