Background
Tường rào - Sân vườn

Tường rào - Sân vườn

Upload: 21-09-2017 by Admin

GẠCH THÔNG GIÓ VÀ ỨNG DỤNG VÀO TƯỜNG RÀO - SÂN VƯỜN TIỂU CẢNH

Trang trí tường rào bằng gạch thông gió thay vì những mảng tường gạch đặc bí bách. Kết hợp gạch thông gió vào tường rào, sân vườn tạo ra liên kết mở thông thoáng giữa bên ngoài và trong sân tạo ra không gian thông thoáng tuyệt vởi!

Trang trí, tạo view mở tuyệt vời

096 241 40 82